Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 13 november 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning


1. Upprop

2. Justering av protokoll


3. Godkännande av dagordningen


Beslutsärenden


4. Egentillsyn av Diamantens förskola


UN-2018/302

Beslut från arbetsutskottet § 82, 2018-09-29
Tjänsteskrivelse 2018-10-19
Rapport

5. Återkoppling av egentillsyn vid Gredelby förskola


UN-2018/160

Beslut från arbetsutskottet § 83, 2018-09-29
Tjänsteskrivelse 2018-10-18
Rapport

6. Återkoppling av egentillsyn vid Lagga förskola


UN-2018/67

Beslut från arbetsutskottet § 84, 2018-09-29
Tjänsteskrivelse 2018-10-18
Rapport

7. Ekonomisk uppföljning per oktober månad för utbildningsnämnden 2018


UN-2018/4

Beslut från arbetsutskottet § 86, 2018-09-29

8. Delårsbokslut för Fritids- och kulturkontorets verksamheter per 31 augusti 2018


UN-2018/6

Rapport 2018-10-15

9. Utbildningsnämndens sammanträdestider 2019


UN-2018/357

Beslut från arbetsutskottet § 87, 2018-09-29
Tjänsteskrivelse: 2018-10-25

10. Informationsärendena) Presentation av besök i Almedalen 2018
b) Redovisning av skolnärvaro LÅ 17/18
c) Uppföljande tillsyn av Margarethaskolans förskola
UN-2018/14
Protokoll 2018-09-27
d) Riskanalys inför internkontrollplan 2019
e) Aktuellt från förvaltningen

11. Anmälan av delegationsbeslut- Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-29
- Lista delegationsbeslut 2018-09-29-2018-11-04
- Förteckning delegationsbeslut, Diamantens förskola, utökad vistelsetid 2018-09-01-2018-09-30
- Förteckning delegationsbeslut, skolskjuts 2018-10-19-2018-10-25
- Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning 2018-09-17-2018-10-24

Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.

12. Utökande av antalet platser i fristående pedagogisk omsorg, Rådjurets familjedaghem AB


UN-2018/397

Beslut från arbetsutskottet § 85, 2018-09-29
Tjänsteskrivelse 2018-10-18

Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på nämnden.

13. Godkännande av fristående pedagogisk omsorg, Ströms slotts AB


UN-2018/396

Tjänsteskrivelse 2018-10-18

Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på nämnden.

  • Senast uppdaterad 6 nov 2018