Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 12 februari 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

 

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

 

Beslutsärenden

 

4. Återrapportering av Sankta Maria/Vassunda förskolas vidtagna åtgärder efter tillsyn

UN-2018/201-202

Tjänsteskrivelse 2019-01-24
Rapport
Åtgärdsplan

5. Återrapportering av Solstigens förskolas vidtagna åtgärder efter tillsyn

UN-2018/301

Tjänsteskrivelse 2019-01-24
Rapport

6. Återkoppling av egentillsyn vid Diamantens förskola

UN-2018/302

Tjänsteskrivelse 2019-01-04
Rapport

7. Särskild uppföljning lokalförsörjning

UN-2018/433

Tjänsteskrivelse 2019-01-04
Rapport

8. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämnden 2018

UN-2018/499

Tjänsteskrivelse 2019-01-04
Rapport

9. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden per 2018

UN-2019/6

Tjänsteskrivelse 2019-01-29
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018
Resultatenheter

10. Verksamhetsplan för utbildningsnämnden för 2019

UN-2018/8

Tjänsteskrivelse 2019-01-14
Verksamhetsplan 2019

11. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning

UN-2019/20

Tjänsteskrivelse 2019-01-17
Förslag till delegationsordning

12. Uppföljning gällande införande av kompletterande skydd gällande säker surf inom EDU-nätet

UN-2018/140

Tjänsteskrivelse 2019-01-17

13. Informationsärenden

a) Föräldraenkät 2018 – presentation
UN-2018/521
b) Protokoll från oanmäld riktad tillsyn Särsta förskola
UN-2018/66
Tjänsteskrivelse 2018-12-03
c) Framtid Knivsta – inför budget 2020
d) Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2019
e) Aktuellt från förvaltningen

14. Anmälan av delegationsbeslut

 

- Lista delegationsbeslut 2018-12-03–2019-02-04.
- Förteckning delegationsbeslut, Tärnans förskola, utökad vistelsetid 2018-12-01–2018-12-31.
- Förteckning delegationsbeslut, skolskjuts 2018-12-01–2018-12-31.
- Förteckning delegationsbeslut, skolskjuts 2019-01-01–2019-01-31.
- Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning 2018-11-30–2019-01-10.

Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.

  • Senast uppdaterad 26 feb 2019