Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 19 mars 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Observera att sammanträdet är slutet under punkterna 4–6 eftersom ärendena innebär myndighetsutövning. Under denna tid har endast de förtroendevalda och föredragande/ansvariga tjänstemän rätt att delta i sammanträdet.

Dagordning


1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

4. Regelbunden tillsyn Hasselbackens förskola

UN-2018/300

Tjänsteskrivelse 2019-02-20
Rapport

5. Förstagångstillsyn pedagogisk omsorg Ekoxen

UN-2019/155

Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Protokoll

6. Utökande av antalet platser, Ballongens montessoriförskola

UN-2019/139

Tjänsteskrivelse 2019-02-22

7. Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden

UN-2019/76

Tjänsteskrivelse 2019-02-18

8. Revidering av ”Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem”

UN-2019/142

Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem

9. Ekonomisk uppföljning per februari

UN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Investeringar, resultatenheter och driftbudget

10. Informationsärenden


a) Betygsresultat grundskola
b) Diarieföring av allmänna handlingar
c) Aktuellt från förvaltningen

11. Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 9 apr 2019