Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 09 april 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

4. Särskild uppföljning fritidshemmet

UN-2019/171

Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Rapport

5. Regelbunden tillsyn av Hjärtstenens förskola

UN-2018/487

Tjänsteskrivelse 2019-03-13
Rapport

 

6. Förstagångstillsyn pedagogisk omsorg Rådjuret

UN-2019/166

Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Protokoll

 

7. Ekonomiskt åtgärdspaket för utbildningsnämnden 2019

UN-2019/223

Tjänsteskrivelse 2019-04-01

 

8. Ekonomisk uppföljning per mars för utbildningsnämnden 2019

UN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Investeringar, resultatenheter och driftbudget 2019

 

9. Utbildningsnämndens synpunkter och konsekvensbeskrivning beträffande mål, planeringsramar och investeringsplan för 2020–2023

UN-2019/222

Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1 Investeringsplan 2020–2023
Bilaga 2 Mål

 

10. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska enhet 2018

UN-2019/224

Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018

 

11. Ny idrottshall Alsike

UN-2019/189

Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Plankarta

 

12. Informationsärenden

 a) Aktuellt från förvaltningen

 

13. Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 24 apr 2019