Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: onsdag 08 maj 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

 

Beslutsärenden

4. Återrapportering av Hasselbackens förskolas vidtagna åtgärder efter tillsyn

UN-2018/300

Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Återkopplingsrapport efter tillsyn

5. Godkännande av fristående verksamhet – förskola Norlandia Care Knivsta AB

UN-2019/172

Tjänsteskrivelse 2019-04-11
Innehåll i ansökan
Ansökan 2019-02-20

6. Läsårstider 2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022

UN-2019/292

Tjänsteskrivelse 2019-04-25
Läsårstider 2019/2020
Läsårstider 2020/2021
Läsårstider 2021/2022

7. Kvalitetsredovisning för utbildningsnämndens verksamheter 2018

UN-2019/246

Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Kvalitetsredovisning för utbildningsnämndens verksamheter 2018

8. Ekonomisk uppföljning per april för utbildningsnämnden 2019

UN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Investeringar, resultatenheter och driftbudget 2019

9. Svar på initiativärende angående att pröva enskild regi för Norrgårdens förskola

UN-2019/259

Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Initiativärende (KD) och (L) – pröva enskild regi för Norrgårdens förskola

10. Svar på motion 2019:01 från Björn-Owe Björk, Pontus Lamberg och Synnöve Adell (KD) – minskade barngrupper i förskolan

UN-2019/170

Tjänsteskrivelse 2019-04-15

11. Informationsärenden

a) Uppföljning språkpraktik
b) Kommunala aktivitetsansvaret
c) Aktuellt från förvaltningen

12. Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 20 maj 2019