Till undermeny Karta Kontakt

  • Tid: tisdag 27 februari 2018, kl 16:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Lisbeth Rye-Danjelsen, tel 018-347109
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Godkännande av dagordning

Informationsärenden

1/ Information om anställd assisterande valsamordnare

2/ Information från SKL:s dag ”Val 2018 – utmaningar och möjligheter”

- Valmyndigheten informerade om ändringar i vallagen

- Stockholms stad informerade om tillgänglighetsaspekterna
Bemötandefrågor och klädval som röstmottagare
Lagstadgad utbildning för röstmottagare

- MSB informerade om skydd mot informationspåverkan

- Hur ökar vi valdeltagandet för förstagångsväljare?

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälningsärenden

Återrapportering informationsplan
KS-2017/787
Informationsplan

Hantering av utläggande av valsedlar vid de allmänna valen 2018
KS-2018/114
Tjänsteskrivelse 2018-02-19

Återrapportering av arbetet med framtagande av röstmottagningslokaler

Diskussion om utbildning för röstmottagare  • Senast uppdaterad 9 mar 2018