Till undermeny Karta Kontakt

Valnämndens sammanträde

  • Tid: onsdag 21 mars 2018, kl 16:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Lisbeth Rye-Danjelsen, tel 018-347109
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
1. Godkännande av dagordning

2. Informationsärenden

Information om vallokaler och röstningslokaler

Förvaltningen har besökt alla val- och röstningslokaler och informerar om lämplighet, parkeringsmöjligheter, säkerhet mm.

3. Anmälan av delegationsbeslut

4. Anmälningsärenden

5. Beslut om utbildning för röstmottagare
Förslag på utbildningskvällar för röstmottagare: 22 augusti och 28 augusti kl 16 – 21.
  • Senast uppdaterad 4 apr 2018