Till undermeny Karta Kontakt

Valnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 22 maj 2018, kl 16:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Lisbeth Rye-Danjelsen, tel 018-347109
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
1. Informationsärenden

- Information om arbetet med framtagande av riskanalys
Valarbetare Johan Liljeholm informerar

2. Dataskyddsriktlinjer för valnämnden, Knivsta kommun
KS-2018/322

Handläggare Isak Bergdahl

3. Vallokaler för de allmänna valen 2018
KS-2017/790

Handläggare Lisbeth Rye-Danjelsen


4. Valsedlars placering i, och i anslutning till, vallokalerna
KS-2018/266

Handläggare Lisbeth Rye-Danjelsen


5. Valpropaganda i anslutning till röstmottagningsställena
KS-2018/267

Handläggare Lisbeth Rye-Danjelsen

6.Öppettider för röstningslokaler vid de Allmänna valen 2018
KS-2018/268

Handläggare Lisbeth Rye-Danjelsen


7. Ambulerande röstmottagare
KS-2018/269

Handläggare Lisbeth Rye-Danjelsen


8. Information till partier om Allmänna valen 2018
KS-2018/252

Handläggare Lisbeth Rye-Danjelsen


9. Anmälan av delegationsbeslut

10. Anmälningsärenden
  • Senast uppdaterad 20 jun 2018