Till undermeny Karta Kontakt

Vid krigsfara och krig

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Under vecka 22 distribuerar myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) broschyren Om krisen eller kriget kommer till Sveriges alla hushåll. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Du kan ladda ner broschyren via länk till höger på sidan.

Mer information

På MSB:s webbplats kan du också:

  • Läsa mer om hur försvaret fungerar
  • Fån slutet av maj ladda upp broshyren på flera språk
  • Chatta med MSB och ställa dina frågor till exempel om broshyren och hur du själv kan stärka din hemberedskap

Länkar finner du till höger på sidan.

Varningssystem vid krigsfara eller krig

Det finns olika system för att varna befolkningen i händelse av kris eller krig:

  • Radiomeddelande i Sveriges radio
  • Flyglarm vid närstående flyganfall
  • Faran över

Läs mer om de olika varningssystemen på www.dinsakerhet.se

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig och finns främst i tätorter. Du använder det skyddsrum som finns närmast där du befinner dig. I Knivsta tätort finns ett skyddsrum.

Fram till kommunbildningen 2003 var Knivsta en del av Uppsala kommun och deras skyddsrumsplatser.

1998 försvann kravet på att bygga skyddsrum i nya fastigheter, delvis som en följd av ökad avspänning i världen.

Under senare år har anspänningen återigen ökat. Under 2017 gav regeringen i uppdrag till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att se över befolkningsskyddet i händelse av krig. En del av denna översyn gäller skyddsrum.

Läs mer om skyddsrum på www.dinsakerhet.se

Frågor och svar om skyddsrum

Chatta med MSB

Har du frågor om skyddsrum eller om broschyren Om krisen eller kriget kommer, eller om din egen hemberedskap - chatta med MSB. Chatten är öppen vardagar 8.30-18.30

Du hittar den på www.dinsakerhet.se

  • Senast uppdaterad 25 maj 2018