Till undermeny Karta Kontakt

Arlandaregionen

Arlanda flygplats

 

Knivsta ligger i Arlandaregionen - en av Sveriges mest expansiva regioner. Med ett strategiskt läge, mellan Stockholm och Uppsala och med närheten till Arlanda flygplats, är regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i.

Sedan mer än tio år tillbaka arbetar kommunerna runt Arlanda med att utveckla och förstärka fördelarna med att ha en flygplats i regionen. Sedan januari 2014 har ambitionsnivån höjts genom att Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner tillsammans med Swedavia har tecknat en gemensam avsiktsförklaring för regionens utveckling. Sommaren 2016 ställde sig samtliga kommuner tillsammans med Arlanda Airport bakom en gemensam utvecklingsplan för regionen, för Knivstas del genom ett beslut i kommunfullmäktige.

Vision

Arlandaregionen, med Stockholm Arlanda Airport i centrum, knyter samman den växande storstadsregionen Stockholm-Uppsala med attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Här bygger vi framtidens hållbara samhälle med en mångfald av människor och företag.

Logotyp för Arlandasamarbetet

Delregional utvecklingsplan

Under 2014 och 2015 har kommunernas tjänstemän och ledande politiker tillsammans med Swedavias personal tagit fram en delregional utvecklingsplan. Den ska fördjupa samarbetet mellan parterna inom områden som infrastruktur, bostadsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad. Planen genomsyras av ett tydligt fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Infrastruktur och trafikering

Arlandaregionen behöver ett tillgängligt, hållbart och effektivt trafiksystem för att arbetsplatser och bostäder ska kunna utvecklas. I den delregionala utvecklingsplanen föreslås därför ett samlat grepp för utbyggnad av infrastrukturen. Bland förslagen finns till exempel en utbyggnad av Ostkustbanan med två nya spår från Stockholm till Uppsala, samt en höghastighetsbana med station på Stockholm Arlanda flygplats.

Bostadsbyggande

Kommunerna inom Arlandaregionen har som mål att tillsammans ha 175 000 invånare år 2030. För att klara det krävs 22 000 nya bostäder. Olika typer av bostäder, samt tätare bostadsområden, blir viktigt. De är också nödvändigt att en utbyggnad av vägar och kollektivtrafik samordnas med bostadsbyggandet.

Näringsliv och arbetsmarknad

Arlandaregionen har behov av en dynamisk arbetsmarknad med en mångfald av kompetenser. Arlandaregionens geografi – själva mittpunkten mellan Stockholm och Arlanda – ger unika möjligheter att ta sig an utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunerna i Arlandaregionen inte ser varandra som konkurrenter om företag och arbetskraft utan som samarbetspartners med den gemensamma målsättningen att vidareutveckla Arlandaregionen.

Mer information

Via länkar till höger finns mer information. Läs hela planen, eller en kortfattad sammanfattning.  

  • Senast uppdaterad 7 sep 2018