Till undermeny Karta Kontakt

EU-arbete

EU och Knivsta. Foto IM Söderberg


Knivsta kommun vill ta vara på de möjligheter som EU-medlemskapet innebär för kommunen. Syftet är att få en god omvärldsbevakning, nyttja de möjligheter som finns till verksamhetsutveckling samt knyta nya näringslivskontakter.

Kommunens politiker ska få möjlighet att på ett tidigt skede få information om ny lagstiftning som kan komma att påverka kommunen i dess myndighetsroll. Syftet med bevakningen är dels att kunna påverka beslutsfattare i EU till att fatta beslut där man har tagit hänsyn till åsikterna från den kommunala nivån, dels att kunna förbereda sig för kommande förändringar i ett tidigt skede.

För kommunens tjänstemän innebär EU-samarbetet nya möjligheter att tillsammans med andra hitta nya lösningar på gemensamma frågor eller lära av andras arbetsmetoder. Att få se hur man arbetar i kommuner i andra regioner i EU kan även ge den anställde nya perspektiv på den egna verksamheten.

För näringslivets del kan ett närmare samarbete med partners i EU innebära nya affärskontakter, kunskapsspridning och möjlighet att delta i vissa av EU:s utvecklingsprojekt.

Mer information kan du hitta om du följer länkarna till höger.

  • Senast uppdaterad 13 jul 2015