Till undermeny Karta Kontakt

Regler för sociala medier

Knivsta kommun ser sociala medier som ett verktyg för att lyssna, dela information och delta i konversationer.  Knivsta kommun använder sociala medier till att

 • föra dialog med kommuninvånare, allmänhet och andra intresserade
 • lyssna på vad andra säger om oss och om sin vardag som kommuninvånare
 • svara på frågor om kommunala angelägenheter
 • fråga efter synpunkter om kommunala angelägenheter
 • dela information och kunskap om kommunen och närliggande ämnen
 • berätta om Knivsta kommun
 • stärka en positiv bild av kommunen  

Håll en god samtalston

Kommunikationen i alla kanaler ska hålla en god ton och utgå från sunt förnuft. Det innebär att inlägg eller kommentarer inte får innehålla:

 • uppgifter som strider mot personuppgiftslagen
 • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • uppmaning till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden, eller andra trakasserier
 • olaga våldsskildring eller pornografi,
 • reklam för enskilda företag och produkter,
 • upphovsrättsintrång,

Knivsta kommun förbehåller sig rätten att ta bort inlägg eller kommentarer som bryter mot reglerna eller mot personuppgiftslagen.

Bevarande

Knivsta kommun kommer att diarieföra följande handlingar:

 • information som kommunen efterfrågar
 • kommentarer och inlägg som kommunen bedömer vara av särskilt intresse
 • sekretessbelagd information som inkommit via kommentarsfunktioner (gallras omedelbart från mediet)

Gallring

Handlingar som genom sitt innehåll eller sin funktion är av tillfällig eller tillfällig art, ringa betydelse eller av anspråkslösare slag. Aktuella handlingstyper som avses är:

 • frågor som genererar svar av enklare karaktär
 • kommentarer eller inlägg som gäller för kännedom
 • kommentarer och inlägg som ej berör Knivsta kommuns verksamhet
 • kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär (gallras omdelbart från mediet)

Knivsta kommun kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från mediet eller har förts över till diariet. 

 • Senast uppdaterad 26 mar 2013