Till undermeny Karta Kontakt

Styrdokument

Kommunernas verksamhet styrs av lagar och förordningar som beslutas av riksdagen och regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Vid sidan av lagar och förordningar finns också lokala regler och föreskrifter som kommunen kan besluta om. Det kan vara ordningsföreskrifter och taxor, som alla i kommunen är bundna av, eller egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver sin verksamhet.

Författningssamling

Här hittar du Knivsta kommuns ordningsföreskrifter, taxor och avgifter, regler och riktlinjer, samt fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente.

Övergripande anvisningsdokument

Anvisningsdokument talar om hur kommunen ska göra och arbeta på ett område.

Övergripande inriktningsdokument

Här hittar du bland annat biblioteksplan och kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Övriga styrdokument

Här finns styrdokument av andra slag som inte passar in i kategorierna ovan, bland annat delegationsordningar och bolagsordningar.

 

   

  • Senast uppdaterad 5 jun 2019