Till undermeny Karta Kontakt

Kommunal författningssamling

Arbetsordning och reglementen

Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletterar kommunallagen och reglerar hur fullmäktige ska arbeta. Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer nämndernas ansvarsområden och uppgifter.

Avgifter och taxor

Kostnader för uthyrning av lokaler, avfallshämtning, felparkering med mera.

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer kring vatten och avlopp, upphandling, markanvisningar med mera.

Ordningsföreskrifter

Lokala föreskrifter om bland annat torghandel, fyrverkerier och renhållning.

  • Senast uppdaterad 21 mar 2019