Till undermeny Karta Kontakt

 

Besöksadress
Centralvägen 18

Postadress
Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

E-postadress
knivsta@knivsta.se

Telefon - växel och reception
018-34 70 00

Telefax
018-38 07 12

Organisationsnummer
21 20 00-3013

Plusgirokonto
25 17 37-3

Bankgiro
5475-5897

Kontakta Knivsta kommun

Visa karta
Adress: Centralvägen 18, Knivsta

Kontaktcenter Knivsta - 018-34 70 00

Välkommen att kontakta Knivsta kommun

Kontaktcenter Knivsta hjälper dig med

  • information
  • vägledning
  • rådgivning i alla frågor som rör kommunal verksamhet och service

Felanmälan Tekniska verksamheterna

  • Kommunalt vatten och avlopp
  • El, fjärrvärme och gatubelysning
  • Akut tömning av enskilt avlopp
  • Gator och vägar samt snöröjning

Felanmälan dagtid görs till Kontaktcenter 018- 34 70 00

Öppettider:

Måndag-torsdag 8-16.30
Fredag 8:00-15:00

Välkommen att ringa även lunchtid
Telefon: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se
Besök: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Läs mer om Kontaktcenter Knivsta

Hemtjänst

När personal inte är på plats finns telefonsvarare som lyssnas av morgon, lunch, middag och kväll.
Kontorstid nås även
Hemtjänsten: 018 34 70 66
Enhetschef: 018- 34 78 13.
Personalrum:  018-34 70 38

Socialtjänstkontoret och kommunens biståndshandläggare

Besöksadress: Ängbyvägen 10
Individ- och familjeomsorgen arbetar med råd och beslut för sociala tjänster, till exempel ekonomiskt bistånd, missbruk, familjefrågor, invandring, sysselsättning samt omvårdnad, stöd om särskilt boende och färdtjänst. Vid frågor om enkla faderskap, vänd dig till Kontaktcenter Knivsta.
Socialtjänstkontoret når du via Kontaktcenter Knivsta, tel 018-34 70 00.

Kontaktuppgifter till politiker

Alla kommunens politiker är presenterade med kontaktuppgifter, de flesta också med fotografi.
Läs mer om kontaktuppgifter till politiker  

Akut hjälp

Vid behov av omedelbar hjälp vid olyckor, akut sjukdom, våldsamma eller hotfulla situationer:

Ring 112

  • Senast uppdaterad 31 maj 2019