Till undermeny Karta Kontakt
 • Återvinning
 • Bibliotek
 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Idrottsanläggningar
 • Särskilda boenden

Näringsliv och arbete

Knivsta är en plats att växa på. I kommunen finns företag med flera olika inriktningar. De flesta företag är småföretag, en- eller tvåmansföretag. Närheten till Arlanda är en viktig faktor för många av företagen. Att ett flertal universitet och högskolor ligger nära medför att tillgången på kvalificerad arbetskraft är god.

Knivsta kommun har en mycket låg andel arbetslösa. De flesta är sysselsatta inom tjänstesektorns olika delar. Även jordbruk, byggindustri, energi och handel är näringsgrenar med många sysselsatta. Utbildningsnivån är hög, liksom medelinkomsten.

Genom det unika läget i Arlandaregionen hamnar företagen mitt i Sveriges största arbetsmarknadsregion där företagen verkar över kommungränserna.

Arlanda flygplats ligger inom åtta minuters avstånd, Stockholms central inom 28 minuter och Uppsala centrum inom  tio minuter. Knivsta har i och med detta - direktkontakt med Sveriges största marknadsområde, mer än 30 procent av Sveriges näringsliv och befolkning inom bekvämt pendlingsavstånd och de bästa förbindelserna med grannländerna och hela världen.

Järnvägsstationen ligger mitt i centrum av tätorten Knivsta. Motorvägen E4 ligger i direkt anslutning till företagsparken AR. Väg 77 från Norrtälje/Kapellskär korsar E4:an vid AR och fortsätter genom Knivsta mot E18 söder och västerut.

Knivstas vision lyder: 

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025 och att en ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta. Viktigt är också att Knivsta ska utvecklas till en föregångskommun för det hållbara samhället.

I visionen sammanfattas Knivstas identitet i följande punkter:

 • En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
 • En kommun öppen för förändringar
 • En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
 • En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
 • En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
 • Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
 • En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Knivsta kommun välkomnar nystart och nyetableringar av företag i kommunen. Strävan är att i möjligaste mån underlätta hanteringen, exempelvis i samband med bygglov, för att göra processen så effektiv och smidig som möjligt.

 • Senast uppdaterad 21 feb 2018