Till undermeny Karta Kontakt

Frågor och svar om feriearbete i Knivsta kommun

sommarjobb park

Vem kan söka feriearbete? 

Alla ungdomar som är folkbokförda i Knivsta kommun och som går i årskurs 9 i grundskolan eller gymnasieungdomar i årskurs 1. 

Hur söker jag?

Du ansöker via intresseanmälningslänken i högerspalten.
Intresseanmälan finns även att hämta i Knivsta Kontaktcenter i kommunhuset, Centralvägen 18 och i receptionen på Socialtjänstkontoret, Ängbyvägen 10.

Manuell intresseanmälan sänder du till:
Knivsta kommun
Karin Falk
Socialtjänstkontoret
741 75  KNIVSTA

Ansökningsperioden är öppen 1- 31 mars 

Ansök via intresseanmälningslänken i högerspalten.

Vilka typer av arbete finns det?

 • Vård och omsorg
  Innebär främst arbete på äldreboenden. Arbetsuppgifterna består ofta främst av att umgås med och aktivera de boende genom promenader, läsning, spel med mera. Lokalvård, köksarbete med mera kan också ingå. 
 • Barnomsorg
  Innebär arbete inom förskola och fritidshem. Arbetsuppgifter med barn och även praktiska arbetsuppgifter som till exempel lokalvård. 
 • Parkarbete
  Innebär arbete inom park- och naturvård. På dessa arbetsplatser förekommer mycket utomhusarbete.

  Vaktmästeri – arbetsuppgifter inom vaktmästeri t ex på skola.
  Lokalvård – arbetsuppgifter inom lokalvård.
 • Kultur och fritid
  Innebär arbete inom kultur och fritids verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kan bestå av allt från att tillsammans med personal planera och genomföra
  aktiviteter för barn och unga till att arbeta med mer praktiska arbetsuppgifter som exempelvis lokalvård och vaktmästeri.
   

Om jag får ett feriearbete - kan jag påverka var jag får arbeta och med vad?

På intresseanmälan finns möjlighet att markera vilka arbetsområden och perioder du helst vill arbeta med. Det finns även utrymme att skriva lite om dig själv och vilka intressen du har. Då är chansen större att du erbjuds en arbetsplats som passar dig. Det finns dock ingen garanti för att du får ett feriearbete inom det område och den period du önskar.

Vilka tidsperioder kan jag ansöka om? 

Feriearbetet pågår i tre veckor under tre olika perioder under sommaren.

Sommaren 2019 är dessa perioder:
 • 17 juni – 5 juli
 • 8 juli - 26 juli
 • 29 juli – 16 augusti.

Kan jag arbeta mer än en period? 

Nej, det är inte möjligt eftersom så många som möjligt ska kunna erbjudas feriearbete.

Vilka arbetstider har jag?

Feriearbete pågår i tre veckor, med en arbetstid på 6 timmar per dag + lunch. Lunchen räknas inte in i arbetstiden. Du kan högst arbete 90 timmar under en treveckorsperiod.

Kan jag ta ledigt under mitt feriearbete?

Nej, tanken är att du arbetar under den period du eventuellt blir erbjuden och att du lägger din ledighet till övriga veckor under sommaren.

Lön 

Feriearbetande 16 - 17 år: 74 kr/tim inklusive semesterersättning.
Feriearbetande 18 - 19 år: 90 kr/tim inklusive semesterersättning.

Lönen betalas ut av Knivsta kommun.

När får jag lön?

Efter avslutad period kommer arbetsplatsen lämna in din tjänstgöringsrapport till Karin Falk.

Tjänstgöringsrapporten skall vara underskriven av både din arbetsledare på arbetsplatsen och dig som arbetstagare.

Om du inte vill att skatt ska dras på din lön så måste blankett ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” följa med tjänstgöringsrapporten.
I annat fall dras skatt.

Lönen betalas ut den 26 juli om du feriearbetat vecka 25 - 27,
den 27 augusti om du feriearbetat vecka 28 – 30 och
den 27 september om du feriearbetat vecka 31 – 33.

Hur får jag lönen? 

Lönerna sänds från Knivsta kommun lönecentrum till Nordea.

Om du har ett bankkonto hos Nordea sätts lönen in på ditt konto på Nordea.

Om du har bankkonto i en annan bank måste du fylla i Nordea-blanketten om ändring av bankkonto och skicka till Nordea för att få lönen insatt på ditt konto i annan bank.

Om du inte har något bankkonto, eller anmält till Nordea att du har annan bank, kommer lönen som en utbetalningsavi.

Måste jag betala skatt på min lön? 

All lön är skattepliktig. Men om din årliga inkomst understiger 19 670 kronor (2019) behöver du inte betala skatt. För att arbetsgivaren inte automatiskt ska dra skatt måste du fylla i en blankett ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”.

Om din årliga inkomst överstiger 19 670 kronor (2019) kan du ansöka om skattejämkning för att betala mindre skatt än om du till exempel hade arbetat heltid. Du fyller då i blanketten för skattejämkning.

Hur gör jag för att få skattebefrielse eller skattejämkning? 

Blanketterna ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” och skattejämkning kommer att finnas på den arbetsplats du kommer till. Du kan också hämta blanketterna via Skatteverkets webbplats.

Om din årliga inkomst understiger 19 670 kronor (2019) fyller du i "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag".

Om din årliga inkomst överstiger 19 670 kronor (2019) fyller du i blanketten om skattejämkning.

Kom ihåg! Den aktuella blanketten skickar du med tjänstgöringsrapporten för att rätt skatt ska dras.

Är jag försäkrad under mitt feriearbete? 

Ja, du är försäkrad via Knivsta kommun under arbetstid samt på väg till och från arbetsplatsen. 

När får jag veta om jag erbjuds feriearbete? 

Du meddelas via brev under vecka 16-17. 

Får jag veta om jag inte får feriearbete? 

Det meddelas via brev under vecka 16-17. 

Utdrag från belastningsregistret 

Alla som ska arbeta inom Knivsta kommun i en verksamhet där barn eller äldre vistas ska visa upp ett utdrag från belastningsregistret.

Om din arbetsplats är en verksamhet där barn eller äldre vistas kommer du att få en begäran om utdrag från belastningsregistret medsänt med placeringsmeddelandet/kontraktet. 

Fyll, omgående, i begäran om utdrag från belastningsregistret och sänd in till Polismyndigheten. 

Kom ihåg att inte öppna kuvertet när svar kommer från Polismyndigheten. Lämna kuvertet oöppnat till din arbetsledare då du börjar ditt feriearbete. 

Var vänder jag mig om jag har fler frågor? 

Maila eller ring Karin Falk.

E-post: karin.falk@knivsta.se
Telefon: 018 - 34 70 00 vx.

 
 

 • Senast uppdaterad 1 mar 2019