Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 • Fritidspedagog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-26 Segerstaskolan Arbetsbeskrivning Som fritidspedagog på Segerstaskolan ansvarar du tillsammans med övrig personal för verksamheten på fritidshemmet. Du ingår i ett F-3 arbetslag och samarbetar och organiserar verksamheten med elevernas bästa i fokus. Som person har du ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och tar stort eget ansvar för såväl din egen som skolans måluppfyllelse och utveckling. Det innebär att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och att du tycker om att se elever växa och utvecklas. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete i fritidsverksamheten är självklart och du drivs av att vara en del av utvecklingen. Du utvecklar och driver din avdelning tillsammans med de andra i arbetslaget. Du brinner för att synliggöra lärandet i fritidshemmet och för att hitta kreativa vägar för detta. Du ser möjligheterna för pedagogiskt arbete med Ipad och datorer. Du är trygg i din yrkesroll och du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt på samarbete i arbetslaget och därför är det viktigt att du är en lösningsinriktad lagspelare och har lätt för att samarbeta.
 • Mätningstekniker/Mätningsingenjör

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-29 I din roll som mätningstekniker/mätningsingenjör kommer du i huvudsak arbeta med utomhusmätningar som är relaterad till MBK-insatser. Bland mätuppdragen ingår till exempel husutstakning, utsättningar, kontrollmätningar och inmätning till grund- och nybyggnadskartor. I arbetet ska du självständigt kunna utföra det praktiska mätningsarbetet och du kommer även ansvara för underhållet av mätutrustningen. Ajourhållning, efterbearbetning av insamlat material samt inläsning i kommunens kartdatabas är också en viktig del i arbetet.
 • Nämndsekreterare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-29 Som nämndsekreterare har du ansvar för den samlade nämndadministrationen för social- och utbildningsnämnden. Du förbereder sammanträden, gör utskick, för protokoll, diarieför och expedierar beslut. Du ansvarar även för respektive nämnds sammanträdesplanering och revidering av delegationsordning samt övriga uppdrag i mån av tid. I din roll är samarbete med nämndernas ordförande naturligt och du arbetar med vård- och omsorgs-, utbildnings- samt fritid- och kulturkontorens chefer och handläggare, men även mot kommunens övriga kontor vid kollegors frånvaro.
 • Demenssjuksköterska Knivsta Kommun

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-29 Som sjuksköterska arbetar du med utgångspunkt från individens behov. Dina arbetsuppgifter är att planera, utföra, delegera och leda omvårdnadsarbetet samt dokumentera och följa upp insatser. I det ingår även att ha en kontinuerlig dialog med närstående.
 • Undersköterska till korttidsenheten

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-29 Vi söker nu en drivande och flexibel undersköterska till Estrids gård korttidsenhet. Som undersköterska hos oss motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål genom uppsatta mål och delaktighet. Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara nyckelperson i nätverket runt de äldre på korttidsenheten. Arbetet på korttidsenheten innebär att ge social omsorg och omvårdnad genom att se till det friska hos varje omsorgstagare. Vi arbetar efter ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vi vill att våra äldre ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och kan hantera sin vardag. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera samt utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från sjuksköterska samt utföra rehabiliterande insatser efter delegering från sjukgymnast och arbetsterapeut. Då de flesta omsorgstagare endast stannar en kort tid är arbetsplatsen varierande och utvecklande, vilket ställer krav på både ett flexibelt och situationsanpassat arbetssätt. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en spännande miljö med möjlighet att göra skillnad. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt varannan helg. Knivsta kommun kommer aktivt att börja arbeta med Heltid som norm under hösten, varav tjänstgöringsgrad kan komma att höjas.
 • Silviasyster till demensenhet

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-29 Du tillsammans med andra kollegor ansvarar för planering och genomförande av dagliga aktiviteter och gemenskap utifrån önskemål från våra boende. De boende ska kunna underhålla sina intressen, men du ska även inspirera till att hitta nya intressen hos dem som skänker välbefinnande och livskvalitet. Du ordnar fester, högtider, dagsutflykter samt andra evenemang för våra boende. Du skapar även ett kontaktnät med olika organisationer så att de boende får vara med i samhällslivet. Ena silviasyster tjänsten kan komma att utvecklas till en gruppledarfunktion på demensenheten, som ett projekt under en sex månaders period. Knivsta kommun kommer aktivt att börja arbeta med Heltid som norm under hösten, varav tjänstgöringsgrad kan komma att höjas.
 • Förskollärare till Citronens Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld. Förskolan har den här terminen fördjupat sig i miljön som den tredje pedagogen och vi ser gärna att du också är intresserad av det. Vi vill att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information Vi ser fram emot din ansökan!
 • Trollskogen vik barnskötare

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik, vi ska erbjuda en inspirerande lärmiljö och trygg omsorg. Vi vill att du som arbetar hos är med och utvecklar verksamheten samt har ett medvetet förhållningssätt i barns lärande. Vi vill att du har vana eller vilja att arbeta med tekniska hjälpmedel såsom dator och lärplatta i verksamheten
 • Ledsagare till 18 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en 18-årig kille i Knivsta. Uppdragets omfattning är under 2 söndagar i månaden, ca 5 timmar per gång. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Ledsagare till en 10-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 10 år i Knivsta. Uppdragets totala omfattning är ungefär 20 timmar i månaden. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Personlig assistent

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Vi söker tim- och sommarvikarier till olika kunder i Knivsta Kommun. I jobbet som personlig assistent hjälper du kunden i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Arbetshandledare Daglig verksamhet

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Arbetshandledaren stödjer människor med funktionsvariation i deras sysselsättning/arbete. Många av våra brukare behöver även hjälp med personlig omvårdnad. Sysselsättning bedrivs både externt på olika arbetsplatser och i våra egna lokaler där vi erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att du kan jobba både i kollegegrupp och ensam med brukare
 • Lärare i grundskolan, årskurs F-6, Segerstaskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Vi på Segerstaskolan arbetar för att skapa trygghet genom att alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla barn, alla barn är allas barn. Detta gör vi genom vårt värdegrundsarbete där våra elever har varit med att skapa vår värdegrund KRUT= Kamrat- Respekt - Unik - Trygghet. Personal på fritidshemmen arbetar/samverkar med skolan under förmiddagstid och en liten del på eftermiddagstid Inför läsåret 2018/2019 behöver vi förstärka vår arbetsgrupp med nya krafter. Vi söker dig som vill arbeta som grundskollärare F-6 vid Segerstaskolan i Knivsta. Som person ser vi gärna att du är öppen och social med en positiv grundsyn och kan möta såväl elev som förälder. Läroplanens ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter samt att vara flexibel och kunna samarbeta i team. Du är engagerad person som har lätt att samarbeta och vill gärna utveckla dig själv i dit yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet. Du tar stort ansvar och är en bra förebild. Du har ett stort intresse för människor och ser värdet i att alla människor är olika. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
 • Legitimerad sjuksköterska till Knivsta Kommun

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-05 Arbetet som patientansvarig sjuksköterska består av omväxlande arbetsuppgifter som bland annat att leda personalen i omvårdnadsarbetet, delegering av personal, rond och kontakt med läkare och anhöriga.
 • Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog, Högåsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-06 Vi växer och söker fler kollegor till vårt fritidsteam. Vi söker dig med fritidspedagogexamen eller likvärdig utbildning/erfarenhet. Som pedagog hos oss ingår du också i ett team med förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tjänsten innebär arbete i en av våra årskurser F-3 med ansvar för fritidshemmets verksamhet. Tjänsten innebär också att arbeta i klassen som resurs tillsammans med klasslärare under delar av skoldagen. Du kommer att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för planering, genomförande och upplägg av den pedagogiska verksamheten i fritidshem.
 • Förskollärare till Västra Ängbys Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-15 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hen funderar på och upptäcker sin omvärld. Förskolan har den här terminen bland fördjupat sig i normkreativitet och vi ser gärna att du också är intresserad av det. Vi vill att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information Vi ser fram emot din ansökan!
 • Förvaltningsekonom

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-17 Knivsta kommun söker en förvaltningsekonom, tjänsten är placerad under ekonomikontoret. Du kommer ha huvudansvar för att stödja vård- och omsorgskontoret. Du kommer att vara 1 av 4 förvaltningsekonomer som bildar ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna. Tjänsten innebär ett nära samarbete med chefer och andra medarbetare inom tilldelat ansvarsområde, därför är det viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Stöd till chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete - Budgetarbete (från verksamhets- till nämndnivå) - Ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser - Deltagande i års- och delårsbokslut - Nyckeltalsarbete - Omvärldsbevakning - Föredragande i nämnd - Ekonomiska utredningar
 • Timanställda sjuksköterskor till sommaren 2018

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Som timanställd sjuksköterska hos oss i Knivsta kan du arbeta inom hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför både planerade och akuta insatser. Vi arbetar i team tillsammans med omvårdnadspersonalen och hemtjänsten. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande. Arbetstiderna är förlagda främst under dag och kväll men det finns även behov av att täcka upp nätter.
 • Förskollärare till Gredelbys Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hen funderar på och upptäcker sin omvärld. Vi vill att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information Vi ser fram emot din ansökan!
 • Personlig assistent till kvinna med MS

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi söker nu en personlig assistent till hösten åt en kvinna i 75 års åldern. Hon har MS och sitter i rullstol. Hon behöver hjälp med allt i sin vardag för att få en bra livskvalité.
 • Senast uppdaterad 16 nov 2016