Till undermeny Karta Kontakt

Hållbara resor

Resor står för en stor miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser. Genom att arbeta med hållbart resande i ert företag minskar ni inte bara er miljöpåverkan utan bidrar dessutom positivt till de anställdas hälsa och sparar samtidigt pengar.
Att aktivt arbeta med hållbart resande är positivt ur marknadsföringssynpunkt samtidigt som det gör företaget till en attraktivare arbetsgivare.

Här följer några exempel på vad ni kan göra för att era resor ska bli mer hållbara:

Resepolicy

Utforma en resepolicy för er arbetsplats där ni beskriver hur resor ska göras. Ni kan själva välja om policyn ska innefatta enbart tjänsteresor eller även arbetsresorna till och från arbetsplatsen. Tips och idéer kring hur ni kan utforma er resepolicy hittar ni bland annat på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resfria möten

Många resor till och från möten skulle enkelt kunna undvikas helt. Möjliggör resfria möten så som webb-, video- eller telefonmöten genom att införskaffa utrustning och utbilda personalen. Genom att mötas på distans sparas inte bara miljöpåverkan utan även tid och pengar.

Cykelutmaningen

Cykelutmaningen är en lagtävling som riktar sig till bland annat anställda inom företag. Genom att gå, cykla och åka kollektivt till arbetet samlar deltagarna in poäng och har möjlighet att vinna priser.

Cykelservice på arbetsplatsen

Uppmuntra era anställda till att cykla till arbetet genom att en gång om året erbjuda cykelservice på arbetsplatsen.

  • Senast uppdaterad 17 nov 2016