Till undermeny Karta Kontakt

Om planarbete

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar.

Översiktsplanen handlar om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

För vissa delar av kommunen kan kommunen upprätta så kallade fördjupade översiktplaner (FÖP). Sådana FÖP:ar utgör i praktiken delar av kommunens översiktsplan (ÖP), där de ersätter det som står i ÖP för den del som FÖP:en handlar om.

 

Läs mer via länkarna till höger.

  • Observera att Arlandas influensområde har ändrats sedan översiktsplanen antogs. Redovisningen av influensområdet på kartan "Riksintressen" är därför inaktuell.
  • Läs om det aktuella influensområdet på Arlanda webbplats.
  • Senast uppdaterad 21 okt 2016