Till undermeny Karta Kontakt

Etablera företag i Knivsta

Knivstaskylt vid järnvägsstationen

Knivsta kommun välkomnar nystart och nyetableringar av företag i kommunen. Strävan är att i möjligaste mån underlätta hanteringen, exempelvis i samband med bygglov, för att göra processen så effektiv och smidig som möjligt.

Knivsta är en plats att växa på. I kommunen finns en stor variation av företag med många olika inriktningar. Knivsta har ett unikt läge vad gäller kommunikationen, då vi finns mitt i Arlandaregionen. Det är bara 7 minuter till Arlanda, 9 minuter till Uppsala och 30 minuter till Stockholm. Här hamnar ditt företag mitt i Sveriges största arbetsmarknadsregion.
Närheten till ett flertal universitet och högskolor gör att tillgången på kvalificerad arbetskraft är god.

Vi arbetar för att tillsammans med företagen skapa goda förutsättningar och ett gott klimat som gör att Knivsta är attraktivt att driva företag, starta nya företag, investera och bo i! 

Läget

Knivsta kommun är en viktig del av tillväxtregionen Sthlm-Uppsala, en modern småstad med levande landsbygd, mitt i ett geografiskt guldläge. Här hittar man god infrastruktur och kommunikationer i centrum av ett av Sveriges bästa regionala marknadsområden. 

IT 

Knivsta tillhör landets ledande kommuner vad gäller bredbandstillgänglighet med en högintensiv fiberutbyggnad. Det är en viktig förutsättning både för stora och små företagsetableringar, liksom för distansarbete och nyföretagande.

Välutbildade invånare i stark tillväxt

Knivstas invånare har en utbildningsnivå och  befolkningsutvecklingen är positiv.  Det finns goda möjligheter för etablering av verksamheter med behov av kvalificerad arbetskraft. 

Service 

Knivsta har den lilla kommunens fördel; det är enkelt att nå både tjänstemän och beslutsfattare. Inom kommunen arbetar förvaltningen löpande för att kunna ge bättre och mer samverkande service till medborgare och organisationer. 

 

 

  • Senast uppdaterad 20 feb 2019