Till undermeny Karta Kontakt

Starta företag

Knivsta kommun välkomnar nystart och nyetableringar av företag i kommunen. Strävan är att i möjligaste mån underlätta hanteringen, exempelvis i samband med bygglov, för att göra processen så effektiv och smidig som möjligt.
För mer hjälp - se Stöd och Rådgivning.

En av Knivstas starka sidor är det goda läget vid E4 knappt 50 km norr om centrala Stockholm, 10 km från Arlanda, 19 km söder om Uppsala och 40 km väster om Norrtälje/Kapellskär. En annan är de goda kommunikationerna med tät tågtrafik, många busslinjer och närheten till en storflygplats. Här finns gott om utrymme för företag med olika inriktning, utbyggt bredband, boendemiljö med kvalitet, välutbildad arbetskraft, gott om plats för företag, privata alternativ för offentlig verksamhet och stöd för nyföretagande.

Allmän information kring näringslivsverksamhet, etablering eller kommunens roll i näringslivet, kan fås av:

Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande
Tel:018-34 70 00    
e-post: klas.bergstrom@knivsta.se

 

Några saker att tänka på:

Rådgivning och information

Du får gratis rådgivning och information hos "NyföretagarCentrum Knivsta".

Registrera ett företag

Företagets namn registrerar du hos Bolagsverket. Ansökan om momsregistrering och F-skatt hanterar Skatteverket.

Söka tillstånd och tillsyn

Det är viktigt att ta reda på om du behöver tillstånd och vilka regler som gäller antingen du ska starta ett nytt företag eller utveckla ditt befintliga företag. För vissa verksamheter krävs tillstånd från kommunen eller länsstyrelsen, eller en skriftlig anmälan innan man påbörjar verksamheten.

Ska du exportera eller importera?

Information om export och import hittar du bland annat hos Business Sweden

Skydda en produkt/uppfinning

Patent- och registreringsverket har information om hur du skyddar en produkt.

Ekonomi och bidrag

Information om finansiering finns hos Företagarguiden (Tillväxtverket) och Almi. Arbetsförmedlingen kan under vissa förutsättningar lämna bidrag till den som vill starta eget. Här finns även mycket annat som rör företagande.

Socialförsäkringar

Vad händer om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet, eller om du planerar föräldraledighet? Beroende på vilken typ av företag du driver gäller olika regler. Kontakta Försäkringskassan och fråga vad som gäller just dig.

Hur ser konkurrensen ut finns det samarbetspartners?

Använd näringslivsregistret på Bolagsverket, där hittar du grundfakta om alla företag.

Vilka skatteregler gäller?

Du kan som företagare bland andra tjänster: lämna elektronisk skattedeklaration för moms, arbetsgivaravgift och avdragen skatt och räkna ut värdet av bilförmåner på Skatteverket.
  • Senast uppdaterad 22 jan 2018