Till undermeny Karta Kontakt

Stöd och rådgivning

ALMI Företagspartner

Almi Företagspartner i Uppsala län erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi erbjuder bland annat tillväxtprogram, inspirationsträffar, informationsseminarium och ekonomiföreläsningar.

Arbetsförmedlingen

Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. De finns där behoven finns, i hela landet. Alla deras tjänster är avgiftsfria.

Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Organisationen erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering - från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad. Deras uppgift är att hjälpa svenska företag att växa internationellt bland annat genom att erbjuda information, rådgivning, utbildning, skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt nätverk och kontakter.

Connect Sverige 

Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren som ger dem som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. De hjälper företagare analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Drivhuset Uppsala

Där studenters idéer växer!
Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar vi framtidens företag och fler entreprenöriella individer.

EU-informationskontor

Europa Direkt är ett av Europeiska kommissionens informationsnätverk och finns i alla EU:s medlemsländer. 
Ett Europa Direkt-kontor:
svarar på allmänhetens frågor om EU
sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor
ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik

Företagarna

Företagarna är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Deras uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Handelskammaren

Handelskammaren har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet i regionen och företräda företagens intressen. De arbetar för att göra regionen till en ännu bättre plats att driva företag på och vänder sig till små och stora företag och verkar såväl lokalt som internationellt. 

Internationella Företagarföreningen

Religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att främja företagande bland invandrare i Sverige.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. De samverkar med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

NyföretagarCentrum Knivsta

NyföretagarCentrum ger dig kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag. De är experter på företagande, och efter deras rådgivning är du väl förberedd för livet som egenföretagare. 

Svenska Kreditföreningen

En ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finansiering och lagstiftning samt sprider kunskap inom dessa områden. 

Svenska Uppfinnareföreningen

En allmännyttig och ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av uppfinnings- och innovationsfrågor.

Svensk Handel

Hjälper till med förhandlingar av bland annat hyror, arbetsrättsliga tvister, ger råd om personalfrågor, företagens etablering, lönsamhet, säkerhet, penninghantering och bankkontor, rådgivning om import- och grossistfrågor samt elektronisk handel. 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Det finns ett regionkontor för Uppsala län. 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft samt främjar entreprenörskap och tillväxt i företag. Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.

UU Innovation

UU Innovation verkar för ett ökat nyttiggörande av forskning och kunskap från Uppsala universitet. De skapar nya omvärldskontakter och kopplar samman behov i omvärlden med universitetets forskning, för ömsesidig nytta. På så vis medverkar de till att stärka både universitetet, näringslivet och samhället.

Verksamt 

Här samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. 
Under rubrikerna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla hittar du information, räkneverktyg och länkar till fördjupad information på andra webbplatser.


Allmän information kring näringslivsverksamhet, etablering eller kommunens roll i näringslivet, kan fås av:

Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande
Tel:018-34 70 00    
e-post: peter.evansson@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 20 feb 2019