Till undermeny Karta Kontakt

Lokaler och verksamheter

Lokaler är byggnader och utrymmen som är avsedda för annat ändamål än bostad.

Bygglov behövs för att:

 • Bygga ny lokal
 • Bygga till en lokal
 • Ändra användningssätt av en lokal
 • Ändra en byggnads yttre utseende väsentligt
 • Bygga en komplementbyggnad till lokalen
 • Riva en byggnad/ en del av byggnaden
 • Sätta upp en skylt på byggnaden

Anmälan behövs för att:

 • Ändra bärande konstruktion
 • Ändra planlösningen avsevärt
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp eller ändra brandskyddet väsentligt

Vad kostar det?

 

 Nybyggnad av lokal
 

101-199 kvm

26 026 kr 

1 500-1 999 kvm

118 300 kr

5 000-7 999 kvm

307 580 kr
 Tillbyggnad av lokal  

50-100 kvm

 12 126 kr

500-999 kvm

40 222 kr

2000-2999 kvm

116 230 kr
Ändrad användning av byggnad

101-199 kvm

13 013 kr

1 500-1 999 kvm

59 150 kr

5 000- 7 999 kvm

153 790 kr
Sätta upp en skylt  

<1 kvm på fasad

1 301 kr

>1 kvm på fasad

2 603 kr

För kostnader gällande alla storlekar, se taxa till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

 • Senast uppdaterad 29 sep 2015