Till undermeny Karta Kontakt

Lokaler och verksamheter

Lokaler är byggnader och utrymmen som är avsedda för annat ändamål än bostad.

Bygglov behövs för att:

 • Bygga ny lokal
 • Bygga till en lokal
 • Ändra användningssätt av en lokal
 • Ändra en byggnads yttre utseende väsentligt
 • Bygga en komplementbyggnad till lokalen
 • Riva en byggnad/ en del av byggnaden
 • Sätta upp en skylt på byggnaden

Anmälan behövs för att:

 • Ändra bärande konstruktion
 • Ändra planlösningen avsevärt
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp eller ändra brandskyddet väsentligt

Vad kostar det?

 

 Nybyggnad av lokal
 

101-199 kvm

26 598 kr 

1 500-1 999 kvm

120 900 kr

5 000-7 999 kvm

314 340 kr
 Tillbyggnad av lokal  

50-100 kvm

 12 393 kr

500-999 kvm

41 106 kr

2000-2999 kvm

118 785 kr
Ändrad användning av byggnad

101-199 kvm

13 299 kr

1 500-1 999 kvm

60 450 kr

5 000- 7 999 kvm

157 170 kr
Sätta upp en skylt  

<1 kvm på fasad

1 330 kr

>1 kvm på fasad

2 660 kr

För kostnader gällande alla storlekar, se taxa till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

 • Senast uppdaterad 29 sep 2015