Till undermeny Karta Kontakt

Dricksvatten, offentlig kontroll

Omfattas din verksamhet av dricksvattenlagstiftningen? 

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att den som bedriver en verksamhet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30.

Det är i första hand kommunen som är myndigheten och som kontrollerar dricksvattenanläggningar.

Det gäller både de stora kommunala vattenverken och de, ofta ganska små, offentliga eller kommersiella dricksvattenanläggningar som försörjer exempelvis konferensanläggningar, vårdboenden, livsmedelsföretag etc med dricksvatten.

Anmälan till kommunen

Om du har ett vattenverk/ en enskild brunn som producerar vatten till en skola, en restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering vid bygg- och miljönämnden i Knivsta.

Samfälligheter och föreningar som producerar tio kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt.

Borra efter eget vatten

I delar av Knivsta kommun är tillgången på grundvatten sämre. Planerar du att borra efter eget vatten i dessa områden krävs anmälan till kommunen.

I kommunens lokala föreskrifter finns mer information om hur du går tillväga om du planerar att borra efter vatten. Där finns också en karta som visar vilka områden i kommunen som har lägre grundvattennivåer.

Blanketter och mer information

Till höger på sidan finns blanketter och länkar till mer information

  • Senast uppdaterad 25 mar 2019