Till undermeny Karta Kontakt

E-cigaretter

Sedan 1 juli 2017 gäller en ny lag gällande försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare.

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. 

Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. Programmet ska bland annat beskriva hur personalen ska få information om lagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadasbehållare får endast säljas till personer som fyllt 18 år. Kontroll av åldersgräns måste ske vid försäljningen. 

Regler om förpackningen 

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas detta få produkten inte säljas.

Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan. 

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

När du ansöker om tillstånd enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425)  kommer Knivstas kommunstyrelse att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).

Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: knivsta.se/dataskydd

Kontakt och mer information

Blanketter för anmälan och egenkontrollprogram finner du till höger på sidan. 

Välkommen att vända dig till Kontaktcenter Knivsta om du har frågor:

Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

 

  • Senast uppdaterad 7 okt 2019