Till undermeny Karta Kontakt

Hygienlokaler

För att skydda människors hälsa ställs krav på vissa sorters lokaler och verksamheter. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller för

  • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 
     
  • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 
          

 

  • Senast uppdaterad 11 maj 2016