Till undermeny Karta Kontakt

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla som bedriver någons slags verksamhet i samhället måste ha ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumentera det, enligt lagen om skydd mot olyckor. Det gäller också ägare till byggnader och anläggningar.

I samband med tillsyn kommer behovet av en skriftlig dokumentation av brandskyddet att prövas. Om det finns en skriftlig dokumentation så kommer dess innehåll, omfattning och efterlevnad att kontrolleras vid tillsyn.

Brandkåren Attunda anser att det systematiska brandskyddsarbetet ska innehålla minst följande sju delar:

  • Beskrivning av byggnad
  • Beskrivning av verksamhet
  • Beskrivnig av risker
  • Brandskydd i byggnaden
  • Ansvarfördelning och brandskyddorganisation
  • Information, utbildning och övning
  • Kontroll, uppföljning och tillbudsrapportering

 

  • Senast uppdaterad 19 jun 2013