Till undermeny Karta Kontakt

Tobaksförsäljning

Den som säljer tobaksvaror ska anmäla detta till kommunen, det gäller både permanent och tillfällig försäljning. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjats. Knivsta kommun tar ut en tillsynsavgift per år och försäljningsställe.

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan ska lämnas över till någon minderårig. Vid tveksamma fall ska legitimation begäras. Även om en vårdnadshavare lämnat sitt godkännande medger inte lagen något undantag.

Tobaksvaror får inte säljas som lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter.

Tillsyn

Den som har försäljning av tobak ska utöva egentillsyn över försäljningen. För tillsynen ska det finnas ett skriftligt program som arbetats fram av den ansvarige för butiken.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Det innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Knivsta kommun upprättar register över försäljningsställen och gör tillsynsbesök. Tillsynen kommer huvudsakligen att inrikta sig på information och rådgivning.

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter 

När du ansöker om tillstånd enligt tobakslagen (1993:581) kommer Knivstas kommunstyrelse att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).

Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: knivsta.se/dataskydd

Kontakt och mer information

Blanketter för anmälan och egenkontrollprogram finner du till höger på sidan. 

Välkommen att vända dig till Kontaktcenter Knivsta om du har frågor:

Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 25 maj 2018