Till undermeny Karta Kontakt

Upphandling och inköp

Knivsta kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Inom hemtjänst och hemsjukvård har kommunen infört valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Upphandling av leverantörer inom valfrihetssystemet sker löpande. Lagarna är uppbyggda kring de EU-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. Syftet med reglerna är att de offentliga medlen ska användas på ett effektivt sätt och att den fria rörligheten av varor och tjänster ska främjas. Länkar till LOU och LOV hittar du i högerspalten under rubriken Externa länkar.

Du kan läsa mer om upphandlingsreglerna på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Kommunen har ingen central upphandlingsenhet. Varje verksamhet ansvarar för och genomför sina egna upphandlingar med stöd av kommunens upphandlingsstrateg.

Kommunens interna regler för inköp och upphandling hittar du i högerspalten under rubriken Mer information.

 

  • Senast uppdaterad 21 feb 2018