Till undermeny Karta Kontakt

Att lämna anbud

Knivsta kommun annonserar upphandlingar via Kommers Annons. Annonserna speglas även på kommunens webbplats.

För att få tillgång till en upphandling måste du skapa ett konto på Kommers Annons. Det är kostnadsfritt.

När du skapat ett konto och loggat in ska du anmäla ditt intresse för den specifika upphandling du vill delta i. Sedan kan du ladda ner förfrågningsunderlaget. Du kommer automatisk att få e-post från Kommers Annons om det görs kompletteringar av underlaget och när det publiceras svar på frågor.

Kommunen tar endast emot anbud elektroniskt via Kommers Annons. Detta underlättar arbetet för såväl leverantörer som kommunen.

Saker att tänka på när du ska lämna anbud

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget noga
  • Använd fråga-/svarfunktionen i Kommers om något är oklart. Ju tidigare du ställer din fråga desto bättre
  • Se till att det tydligt framgår i ditt anbud att alla ställda krav i förfrågningsunderlaget uppfylls. Lämna inte anbud om du inte uppfyller alla krav.
  • Om du inte uppfyller alla ställda krav på egen hand kan du samarbeta med andra företag och åberopa deras kapacitet eller gå samman med andra företag och lämna anbud som ett konsortium.
  • Kontrollera noga att anbudet är korrekt och komplett vid inlämningen. Möjligheten till komplettering efter sista anbudsdag är mycket begränsade
  • Lämna in ditt anbud i tid. Anbud som lämnas in för sent får inte prövas. Sista datum framgår alltid av annons och förfrågningsunderlag

Mer information om hur du lämnar anbud och vilka regler som gäller finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida, www.upphandlingsmyndigheten.se .

Ytterligare upplysningar och information lämnas av kommunens upphandlingsstrateg Fredrik Söderlind
E-post: fredrik.soderlind@knivsta.se
Tel: 018-34 70 00 

 

  • Senast uppdaterad 26 sep 2018