Till undermeny Karta Kontakt

Elektroniska fakturor

I syfte att minska miljöpåverkan och effektivisera fakturahanteringen övergår kommunen successivt till elektroniska fakturor. För leverantörer är elektronisk fakturahantering tidsbesparande och ger minskade kostnader för porto och papper.

Vid nya upphandlingar ställs ofta krav på att leverantören ska skicka fakturor elektroniskt i formatet Svefaktura.

Ta kontakt med Fakturaportalen för att få veta hur du skickar elektroniska fakturor till kommunen.
Telefon: 08-446 34 00 eller mail: support@fakturaportalen.se

Faktureringsadress till Knivsta kommun är:
Knivsta kommun
Ekonomikontoret
Ref xxxx
741 75 Knivsta

Referens ska anges i form av ett ansvarsnummer som uppges vid beställning.

Ytterligare upplysningar och information lämnas av ekonomiassistent Maja Öhman,
E-post: ekonomikontoret@knivsta.se
Tel: 018-34 70 00


 

 

  • Senast uppdaterad 1 feb 2016