Till undermeny Karta Kontakt

Starta fristående förskolverksamhet

Den som vill starta fristående förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg i Knivsta kommun kan göra det med rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen för de barn som deltar i verksamheten – det råder så kallad fri etableringsrätt. Dock krävs det att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagar och förordningar vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheten. Ansökan om godkännande görs hos kommunen. 

Verksamheten kan bedrivas som bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller av en enskild individ.

De lagar och förordningar som styr verksamheten är bland annat

  • Skollagen, diskrimineringslagen
  • Lagen (2007:873) om registreringskontroll
  • Livsmedelslagen
  • Miljöbalken
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om skydd mot olyckor

Kommunen beviljar tillstånd – och utövar tillsyn – över fristående förskolor och pedagogiska verksamheter.

Kontakt och information:

knivsta@knivsta.se
Tel: 018-34 70 00

 

  • Senast uppdaterad 26 sep 2018