Till undermeny Karta Kontakt

Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Knivsta kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Leverantörer som vill verka inom valfrihetssystemet kan löpande ansöka om godkännande från kommunen. För att bli godkänd måste leverantören uppfylla kommunens krav.

Ansökan kan göras för olika omfattande uppdrag:

  • Service
  • Personlig omvårdnad och service
  • Personlig omvårdnad ska utföras alla dagar kl 07.00 - 22.00. 


Ersättningen är fastställd av kommunen och samma för alla leverantörer. Privata leverantörer får momskompensation för att likställa villkoren med offentliga aktörer. Ersättningen för uppdrag på landsbygden är högre än för uppdrag i tätorten.

Eftersom den som beviljats hemtjänst själv väljer vilken leverantör som ska utföra tjänsten innebär ett godkännande som utförare inte någon garanterad volym på uppdragen.

Mer information om valfrihetssystemet och vilka krav som gäller för godkännande finns i förfrågningsunderlaget som du hittar på Valfrihetswebben. Där finns även blankett för ansökan om godkännande.

Mer information


1 Strategi för Vård och omsorg
2 Ansökan Hemtjänst LOV Knivsta
3 Ersättning för utförande av hemtjänst enligt LOV
4 Zonindelning
5 Avtal LOV

Under rubriken Externa länkar finns mer information om hur du skaffar F-skattebevis och registreringsbevis från Bolagsverket. Dessa dokument ska bifogas ansökan.

Ytterligare upplysningar och information lämnas av socialchef Mats Ståhl Elgström
E-post: mats.elgstromstahl@knivsta.se

Tel: 018-34 71 36

  • Senast uppdaterad 14 dec 2018