Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämnden i november

2018-09-20

Reviderade sammanträdesdatum i november samt datum för mål- och budgetdag

Socialnämnden

Utdrag ur PROTOKOLL 2018-09-06

§ 270

Socialnämndens mål- och budgetdag 2018 – förslag på ändring av sammanträdestider för socialnämnden
SN-2017/118

Beslut
Socialnämnden beslutar

  • att socialnämndens sammanträde 15 november flyttas till 22 november samt
  • att socialnämndens mål- och budgetdag 11 september flyttas till 22 november.

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade i september 2017 om sammanträdestider för år 2018 som nu föreslås revideras vad gäller sammanträdesdatum i november samt datum för mål- och budgetdag.
Underlag i ärendet

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-08-23, § 69 och tjänsteskrivelse, 2018-08-28, har varit utsända.

  • Senast uppdaterad 24 sep 2018