Till undermeny Karta Kontakt

Andra jourer

SOS Alarm tel 112

 Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning

Barn och familj

Förutom att anmäla barnmisshandel eller misstänkt barnmisshandel till socialtjänsten kan du också ringa journummer för att få stöd.

Vid akuta situationer ring alltid 112 till polisen.

 BRIS, Barnens rätt i samhället 

Barnens hjälptelefon för dig upp till 18 år. Läs mer på wepplatsen, se länken till höger.

  • Tel 116 111 (du kan vara anonym)

BRIS vuxentelefon - om barn

  • Tel 077-150 50 50  

Kvinnor

Sociala enheten kan ge dig som är utsatt råd och stöd. Om du inte har någonstans att ta vägen kan vi ordna skyddat boende för dig och dina barn. Vi kan också ge ekonomisk hjälp i form av försörjningsstöd. Du når oss via Knivsta kommuns växel, tel 018-34 70 00.  

Systerjouren Somaya 
Somaya erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. Vi har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet. Vi talar många språk och har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor utsatta för hedersrelaterade brott. Läs mer på webbplatsen, se länken till höger.

  • Tel 020- 81 82 83, journummer, alla dagar kl 9 – 16 

Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset 
Telefonrådgivning dygnet runt för kvinnor som utsatts för våldtäkt och misshandel.

  • Tel 018-611 29 97 eller 018-611 27 92 (kontorstid)

Kvinnofridslinjen
Nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Hit kan du som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp ringa.
Även du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Läs mer på webbplatsen, se länken till höger.

  • Tel 020-50 50 50

Uppsala Kvinnojour
Känner du dig otrygg hemma? Har du blivit utsatt för misshandel, våldtäkt, incest eller annat förtryck? Eller har du en utsatt kvinna i din närhet? Vill du ha råd och stöd från andra kvinnor? Läs mer på webbplatsen, se länken till höger.

Uppsala Tjej- och transjour
Vi är ett gäng tjejer i Uppsala som arbetar med att finnas till för och stötta alla som definierar sig som tjejer. Om det är något du vill prata om kan du alltid höra av dig till oss, inget är för stort och inget är för litet! Du kan vara helt anonym, vi som svarar är alla tjejer och vi har tystnadsplikt.

  • Senast uppdaterad 30 nov 2017