Till undermeny Karta Kontakt

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta

Brottsofferjouren Uppsala – Knivsta erbjuder brottsdrabbade, anhöriga och vittnen kostnadsfritt stöd och information, hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag, stöd under eventuell rättegång med mera.

Brottsofferjouren arbetar för att brottsdrabbade, anhöriga och vittnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. De kan erbjuda stöd på flera språk. Läs mer på webbsidan, se länken till höger.

 

  • Senast uppdaterad 25 okt 2017