Till undermeny Karta Kontakt

Socialjour

Akuta socialtjänstärenden dagtid

Ring Socialtjänstkontoret dagtid vardagar, tel 018 - 34 70 00

Akuta socialtjänstärenden, kvällstid

Socialjouren (länsjouren) kan ge råd och stöd i akuta ärenden, som uppstår efter kontorstid. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras.
 
Socialjourens telefon 018-15 00 00 och 112 (SOS)

 

  • Senast uppdaterad 5 dec 2017