Till undermeny Karta Kontakt

Avgifter Vård och omsorg 2019

Avgifter för verksamheter i enlighet med socialtjänstlagen

Den högsta avgift som kommunen får ta ut för tjänster som bedrivs, enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §, är en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.   (Prisbasbelopp 2019  46 500kr)

Maxtaxa(= ca 7,5 tim hemtjänst) 2 089 kr/månad

Hemtjänstavgift

(grundar sig på utförd hemtjänsttid)

279 kr/timme

Dagverksamhet(ingår i maxtaxa)
Lunch & kaffe

186 kr/månad
47 kr/dag

Matservice
Per matpaket
47 kr

Matdistributions avgift
(endast för den som inte har hemtjänst

300 kr/månad

Hälso- och sjukvårdsinsatser
Ingår i maxtaxan
i särskilt boende ingår insatsen i omsorgsavgiften

102 kr/besök
(max 306 kr/mån)

Trygghetslarm

186 kr/månad

Särskilt boende, maxavgift
Omvårdnadsavgift
Matservice, månadsabonnemang

2089 kr/månad
2930 kr/månad

Korttidsboende/växelvård SoL
Omvårdnadsavgift(ingår i maxtaxa)
Matservice, vuxen

71 kr/dygn
96 kr/dygn

Korttidsvistelse, helgverksamhet, läger LSS
Matservice barn under 19 år
Matservice vuxen
Mellanmål barn över 12 år

72 kr/dygn
96 kr/dygn
10 kr/dygn

Stödboende maxavgift


2 146 kr/mån

       

Avgiftsfritt:

  • avlösning upp till 8 tim/mån.
  • ledsagning
  • boendestöd
  • kontaktperson

                                                                                 

 

  • Senast uppdaterad 11 apr 2019