Till undermeny Karta Kontakt

Avgifter Vård och omsorg 2018

Avgifter för verksamheter i enlighet med socialtjänstlagen

Den högsta avgift som kommunen får ta ut för tjänster som bedrivs, enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §, är en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.   (Prisbasbelopp 2018  45 500kr)

Maxtaxa(= ca 7,5 tim hemtjänst) 2 044 kr/månad

Hemtjänstavgift

(grundar sig på utförd hemtjänsttid)

273 kr/timme

Dagverksamhet(ingår i maxtaxa)
Lunch & kaffe

182 kr/månad
46 kr/dag

Matservice
Per matpaket
46 kr

Matdistributions avgift
(endast för den som inte har hemtjänst

300 kr/månad

Hälso- och sjukvårdsinsatser
Ingår i maxtaxan
i särskilt boende ingår insatsen i omsorgsavgiften

100 kr/besök
(max 300 kr/mån)

Trygghetslarm

182 kr/månad

Särskilt boende, maxavgift
Omvårdnadsavgift
Matservice, månadsabonnemang

2044 kr/månad
2867 kr/månad

Korttidsboende/växelvård SoL
Omvårdnadsavgift(ingår i maxtaxa)
Matservice, vuxen

70 kr/dygn
94 kr/dygn

Korttidsvistelse, helgverksamhet, läger LSS
Matservice barn under 19 år
Matservice vuxen
Mellanmål barn över 12 år


71 kr/dygn
94 kr/dygn
9 kr/dygn

Stödboende maxavgift


2 100 kr/mån

       

Avgiftsfritt:

  • avlösning upp till 8 tim/mån.
  • ledsagning
  • boendestöd
  • kontaktperson

                                                                                 

 

  • Senast uppdaterad 17 jan 2018