Till undermeny Karta Kontakt

Estrids gård

Visa karta
Adress: Mejerskans gata 26, 741 39 Knivsta
Telefon: plan 2 018-347867, plan 3 018-347863, plan 4 018-347864
Estrids gård

 

Estrids gård är ett äldreboende i Knivsta tätort. På Estrids gård finns 54 lägenheter, avsedda för personer med behov av omsorg dygnet runt som inte kan ges i hemmet.

Omvårdnadspersonal finns på plats hela dygnet. Likaså finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Verksamheten har ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare.

Kontaktmannaskap

Verksamhetens arbetssätt bygger på kontaktmannaskap. För att få kontinuitet utses två personal för var och en av de boende, med särskilt ansvar för dennes omvårdnad. Tillsammans med den boende och eventuellt dennes anhörig, utformas en genomförandeplan. I den framgår vilket stöd den boende behöver och vilka önskemål hon eller han har för att kunna trivas och få vardagen att fungera.

Aktiviteter

Vi arbetar för att fylla vardagen med innehållsrika aktiviteter. Årets traditionella högtider, till exempel jul och midsommar, firas på olika sätt.

Ansökan

Ansökan om särskilt boende görs alltid hos kommunens biståndshandläggare, telefon 018-34 70 00

Kontaktinformation

Söker du kontakt med personalen på Estrids gård kan du ringa dessa nummer:

Plan 2 A Korttidsenheten
018-34 69 70

2B Omvårdnadsboende
018-34 69 71

3A Omvårdnadsboende
018-34 69 72

3B Omvårdnadsboende
018-34 69 73

4A Demensboende
018-34 69 74

4B Demensboende
018-34 69 75

Mer information

Önskar du mer information om boendet?

Kontakta

  • Ferial Sanati, enhetschef
  • Annette Lönnberg, biträdande enhetschef

Tel 018-34 70 00
Mejerskans gata 26
741 39 Knivsta

  • Senast uppdaterad 19 jun 2019