Till undermeny Karta Kontakt

Vilhelms gård

Visa karta
Adress: Disponentgatan 3, 741 39 Knivsta
Paviljong - Wilhelms gård

Vilhelms gård är ett äldreboende i Knivsta tätort med 42 lägenheter. Boendet tar emot personer över 65 år med så stort behov av omsorg att hjälpen inte kan ges i det egna hemmet. Här finns både plats för personer med demenssjukdom och somatisk sjukdom.

Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt. Likaså finns tillgång till sjuksköterska hela dygnet. Verksamheten har ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare.
Verksamheten drivs av Vardaga på uppdrag av Knivsta kommun.

Läs mer om boendet på vardaga.se/vilhelmsgard

Kontaktmannaskap

När man flyttar in på Vilhelms gård får man en kontaktman som har ett särskilt ansvar för den enskildes omvårdnad och trivsel. Tillsammans med den boende, och eventuellt dennes anhörig, utformas en individuell omvårdnadsplan. Där framgår vilket stöd den boende behöver och vilka önskemål hon eller han har för att kunna trivas och få vardagen att fungera.

Aktiviteter

På Vilhelms gård lägger vi stor vikt vid att anordnar aktiviteter utifrån våra boendes önskemål. Målet är att varje dag ska kännas meningsfull för den som bor hos oss.

Ansökan

Ansökan om särskilt boende görs alltid hos kommunens biståndshandläggare, tel 018-34 70 00

Kontakt och mer information

Lukas Löfstrand, t.f. verksamhetschef
Vilhelms gård
Vardaga Äldreomsorg
Disponentgatan 3
741 39 Knivsta
Tel 076-3082964
E-post: lukas.lofstrand@vardaga.se

  • Senast uppdaterad 2 jul 2019