Till undermeny Karta Kontakt

Rätt till vård och omsorg

 

Kommunens äldreomsorg för personer över 65 år är en del av den svenska välfärden och regleras av lagar som ställer den enskildes behov i centrum.

Kommunen ger stöd och insatser både enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du inte kan ta dig till landstingets primärvård, utan behöver hemsjukvård mer än 14 dagar, ska kommunen också tillhandahålla detta. I kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår också viss rehabilitering och att tillhandahålla hjälpmedel.

Socialtjänstlagen ger dig rätt till hjälp i hemmet, särskilt boende för service och omvårdnad för äldre, dagverksamhet och annat bistånd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska du erbjudas en god och säker vård.

Ansökan

Vid behov av äldreomsorg kontaktas kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder, bedömer och beslutar om olika stödinsatser utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer.
Tel: 018-34 70 00  

  • Senast uppdaterad 7 jan 2019