Till undermeny Karta Kontakt

Anhöriga, frivilligorganisationer

Anhörigstöd

Anhöriga har möjlighet till åtta timmars kostnadsfri avlösning med biståndsbeslut.

Det anhörigstöd vi erbjuder för dig som stödjer/vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning utgår från ditt behov.

Det kan till exempel innebära individuellt samtal, vägledning och information, anhörigcafé, social samvaro, anhöriggrupper och nätverk.

Anhörig/närstående behöver inte vara släkt, det kan vara en god vän, granne el liknande.

Läs mer om anhörigstöd och öppen anhöriggrupp via länk i högerspalten.

Frivilligorganisationer 

I Knivsta kommun finns ett stort antal volontärer som träffas regelbundet och utför frivilliga uppdrag av olika slag.

Läs mer via länken till vänster.

Mötesplats Lyckträffen

För daglediga så finns vår mötesplats Lyckträffen. Där finns mycket att göra - allt från att ta en kopp kaffe, lyssna på musik och föreläsningar till olika typer av aktiviteter.

Mer information om Lyckträffen och mötesplatsens program finner du via länkar i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 1 aug 2019