Till undermeny Karta Kontakt

Stöd till anhöriga och närstående

Anhöriga som vårdar eller har stor omsorg om någon i hemmet på hel- eller deltid har möjlighet att få kostnadsfri avlösning.

Tanken är att de anhöriga ska ges möjlighet till egen tid för att kunna uträtta ett viktigt ärende, träffa vänner eller hålla liv i ett fritidsintresse. Kanske vill hon eller han just den dagen ta ett varmt bad, läsa en bok eller bara blunda en stund. Möjlighet ges till genom hjälp av kommunens "anhörigstödjare".

Anhörigstödjaren är samma person vid varje avlösningstillfälle. Som anhörigvårdare ska man kunna lita på att den som får hjälp är i goda händer.

 

Öppen anhöriggrupp under våren 2018

5 tillfällen, kl 10.30-12.00

  • 9/1 Gunnel Jägare: Information om Uppsala demensförening och stödverksamhet
  • 6/2 OBS tiden kl 10 - 13: Filmvisning "En sång för Martin"och samtal
  • 6/3 Diakon Carina Hedman "När allt inte blir som man tänkt det"
  • 10/4 Estrids gårds Silviasyster informerar
  • 8/5 Knivsta kommuns stödformer

För mer information om avlösning

Kontakta kommunens anhörigkonsulent för att diskutera avlösning.
Telefon: 018-34 70 00

  • Senast uppdaterad 18 jan 2018