Till undermeny Karta Kontakt

Dödsfall och begravning

När en person avlidit ska bouppteckning göras. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet och handlingen ska registreras hos Skatteverket (uppskov kan beviljas).

Om den avlidne efterlämnar mycket små tillgångar eller inget alls görs i stället en så kallad dödsboanmälan. Någon bouppteckning behöver därmed inte göras.

Kontaktcenter Knivsta svarar för handläggning av dödsboanmälan till Skattekontoret. Socialförvaltningen kan också i vissa fall hjälpa till med begravningskostnader, efter särskild biståndsprövning.

För mer information kan du kontakta Kontaktcenter, Knivsta kommun.
Tel: 018-34 70 00.

En borgerlig begravningsförrättare kontaktas via begravningsbyrån. För Knivsta kommuns del har följande personer det uppdraget.
Terry Carlbom
Ann-Marie Morhed
Anna Maria Dansbo

  • Senast uppdaterad 14 jun 2019