Till undermeny Karta Kontakt

Ekonomiskt bistånd

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att en kommuninvånare som behöver hjälp och stöd också får det. Ekonomiskt bistånd kan efter individuell prövning beviljas den som inte kan tillgodose behoven på annat sätt.

Förutom försörjningsstöd har man möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för exempelvis begravningskostnader eller andra tillfälliga eller mer långvariga behov.

Provberäkning försörjningsstöd

Vill du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd så kan du klicka på länken till höger, till Socialstyrelsens beräkningsverktyg. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd men det kan finnas andra omständigheter som också påverkar din rätt till bistånd. Socialtjänsten gör en enskild prövning och beslutet kan påverkas bland annat av om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier så påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

Mer information

Läs mer om möjligheten att söka försörjningsstöd via länken i menyn till vänster på sidan. 

Läs mer i Riktlinjerna om ekonomiskt bistånd som du finner till höger under Mer information.

Följ ditt ärende

Har du redan ansökt om försörjningsstöd kan du följa ditt ärende i vår e-tjänst. Länken hittar du till höger på sidan.

 

  • Senast uppdaterad 10 jul 2019