Till undermeny Karta Kontakt

Vanliga frågor om ekonomiskt bistånd

Vart vänder jag mig?

Du vänder dig till Vuxenenheten vid socialtjänsten, telefon 018-34 70 00, besöksadress Ängbyvägen 10. Om du tillfälligt befinner dig i annan kommun, kan du vända dig till den kommun du befinner dig i.

Hur länge sparas mina uppgifter hos socialtjänsten?

Dina uppgifter sparas normalt i fem år efter det att du avslutats hos oss, efter det förstörs dina uppgifter.

Vad kan jag göra om jag får avslag på min ansökan?

Du kan överklaga beslutet. För att göra detta, kontakta den som fattat beslutet för att få hjälp med överklagan.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja, i vissa fall kan det ekonomiska biståndet komma att återkrävas:

  • om det har betalats ut som förskott på förmån
  • om det betalas ut vid arbetskonflikt
  • om för stort belopp har betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter
  • mm det har betalats ut med villkor om återbetalning.
  • Senast uppdaterad 26 nov 2019