Till undermeny Karta Kontakt

Familj, barn och ungdom

Visa karta
Adress: Ängbyvägen 10, Knivsta. Postadress: Socialtjänstkontoret, Knivsta Kommun, 741 75 Knivsta
Telefon: 018-34 70 00 (vx)

 

Under livets olika skeden kan vi alla komma att behöva hjälp av något slag. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg erbjuder stöd och hjälp till såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer.

Stärker familjen

Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen arbetar för:

  • att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden.
  • att stärka familjernas levnadsvillkor
  • att minska beroendet av alkohol och droger 

Enheten för Råd och Stöd

 

På Enheten för Råd och stöd arbetar vi med stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna. Du kan själv ta kontakt med Enheten för Råd och Stöd, eller komma till oss efter beslut hos socialtjänsten. Du kan ha kontakt med Enheten för Råd och Stöd utan att det registreras hos socialtjänsten, vi kan då erbjuda upp till fem samtal.

Besöksadress:

Förrådsvägen 23, 741 30 Knivsta

Telefon:

018-34 70 00 vardagar kl 8:00-16:00

Socialtjänstkontoret

Till Socialtjänsten i Knivsta kommun kan du vända dig om du vill ansöka om stöd, eller vill anmäla oro för någon i din omgivning, när det gäller familje- eller missbruksfrågor, eller familjerätt.

Besöksadress:

Ängbyvägen 10, 741 30 Knivsta

Postadress:

Socialtjänstkontoret, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Telefon:

018-34 70 00
Telefontid, måndag - torsdag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00, fredag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00.

Fax:

018-34 39 70

 

 

 

 

 

 

  • Senast uppdaterad 25 sep 2019