Till undermeny Karta Kontakt

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor

taxiskylt

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken. Den kan ske med vanlig taxi, rullstolstaxi eller specialfordon. Med färdtjänst kan man resa inom Knivsta och Uppsala kommuner. Den som vill resa utanför dessa kommuner kan ansöka om riksfärdtjänst.

Den som har långvariga eller bestående funktionshinder kan beviljas färdtjänst. Tillståndets omfattning bedöms utifrån varje persons behov. Det kan innehålla begränsningar i antalet resor, färdmedel och geografiskt användningsområde.

Sjukresor

Resor till sjukhus, vårdcentral, habilitering, tandläkare med mera räknas som sjukresor. Dessa beställs hos Region Uppsalas beställningscentral telefon 0771-99 90 00. Läs mer på Region Uppsala webbplats, se länken till höger.

 

  • Senast uppdaterad 29 apr 2019