Till undermeny Karta Kontakt

Beställa färdtjänst

Det är Taxi Stor och Liten AB som skall sköta färdtjänsttransporter inom Knivsta kommuns färdtjänstområde (Knivsta och Uppsala kommun).

Som färdtjänstkund kan du inte anlita något annat taxibolag än Taxi Stor och Liten AB.

Ring tel 018-34 92 00 för att beställa färdtjänst alternativt arbetsresor.

Rullstolsfordon

  • Taxi Stor och Liten AB 018-34 92 00

Sjukresa

Ring Landstingets Sjukresor, telefon: 0771-999 000, vid resor till läkare, sjukgymnast, tandläkare, habilitering med mera.

Beställning av färdtjänst vid gruppboenden 

Taxi Stor och liten Knivsta har flyttat växeln i Knivsta till Uppsala
nytt faxnr 018-66 90 82
Vid beställning via e-posten märk ämnesraden "Gruppboenden Knivsta".
order@ups.taxikurier.se

  • Senast uppdaterad 4 jan 2016